Οροι και Προϋποθέσεις

Οι απευθείας κρατήσεις πρέπει να γίνονται το αργότερο 1 ημέρα πριν την άφιξη. Η επιβεβαίωση για μεταγενέστερη κράτηση μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές.
Η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί έως 14 ημέρες πριν την άφιξη και η κατάθεσή σας θα επιστραφεί.
Αργότερα από 14 ημέρες πριν την άφιξη η κράτηση είναι δεσμευτική. Αν το διαμέρισμα ενοικιάζεται στο πραγματικό περιόδο, το υπόλοιπο της κατάθεσής σας θα επιστραφεί.
Δεν θα σας ζητηθεί ποτέ να πληρώσετε περισσότερα από την κατάθεσή σας αν ακυρώσετε την κράτηση.