Τοπικές παραλίες

Οι τοπικές παραλίες Ποδαρέ, Γλίμα και Παχιά Αμμος δεν είναι οργανομένες.