Τιμές 2021

Τιμές  2021 Το δυτικό διαμερισμα Το ανατολικό διαμερισμα
1/4 – 30/4 63 € 68 €
1/5 – 31/5 70 € 75 €
1/6 – 30/6 79 € 84 €
1/7 – 31/7 89 € 94 €
1/8 – 31/8 95 € 100 €
1/9 – 30/9 85 € 90 €
1/10 – 31/10 70 € 75 €
1/11 – 30/11 60 € 65 €

Τιμές για μακροχρόνια ενοικίαση από την 1η. Δεκεμβρίου στον Άρη 14η. είναι 35 €/ημέρα για το ανατολικό και 32 €/ημέρα για το δυτικό διαμέρισμα.